Sme pripravení poskytnúť zákazníkom kompletný servis v oblasti obalov, ale aj samostatné pridružené služby, ktoré sme vďaka nášmu technologickému a personálnemu zázemiu schopní a ochotní poskytnúť.

1. Vývoj a návrh obalov

  

Návrh vonkajšieho obalu býva jednoduchý, avšak hlavné kritéria, ktoré rozhodujú o celkovej cene obalového riešenia nespočívajú iba v tom aký obal vybrať. Dôležité je poznať spôsob akým budú obaly a tovary v nich prepravované, skladované a manipulované, ako sa budú skutočne používať, rozbaľovať, skladovať ale aj likvidovať. Až základným zhodnotením týchto zásadných faktorov je možné uvažovať o dosahovaní úspor pri preprave. Naši konštruktéri majú dostatočné skúsenosti pre návrh vhodného obalu tak, aby bola dosiahnutá dostatočná ochrana pri rozumných nákladoch na obstaranie a používanie obalov.

2. Optimalizácia balení a baliacich procesov

Dodatočné náklady pri balení tvoria niekedy až 80% celkových nákladov za obal. Vďaka našim skúsenostiam a inému pohľadu na balenie dokážeme odhaliť zbytočné náklady, ktoré pri balení vznikajú a tým ušetriť zdroje našich zákazníkov. Niekedy odhalíme chyby v procese, inokedy chyby v návrhu obalu, ktorý je predimenzovaný alebo naopak poddimenzovaný. Optimalizácia ako aj návrh obalov vyžaduje kreativitu a ochotu skúšať nové riešenia. Nekonečný trh s obalovými materiálmi poskytuje priestor pre kreativitu. Úspory je možné dosiahnuť vďaka prispôsobeniu obalu požiadavkám, ktoré musí obal splniť. Unifikácia obalov pre viacero projektov dokáže z dlhodobé hľadiska rovnako znamenať veľké úspory.

3. Vypracovanie baliaceho predpisu

Baliaci predpis je manuál, pomocou ktorého je možné aj bez predchádzajúcich znalostí o obale produkty správne zabaliť. V dnešnej dobe vysokej fluktuácie zamestnancov nie je čas na odovzdávanie skúseností. Zákazníkom preto vypracujeme nový alebo upravíme pôvodný baliaci predpis.

Baliaci predpis by mal obsahovať predovšetkým niekoľko základných typov informácií. Postup balenia rozdelený do jednotlivých fáz od prevzatia obalu a výrobku po kompletné zabalenie k expedícii. Baliaci predpis doplníme o fotodokumentáciu, označovanie dielov obalu, rozmery, hmotnosti, procesy a chýbať by nemal ani výpočet času na konkrétne informácie.

 4. Služba demontáže, sťahovania a prepravy technologických celkov

  

Ak potrebujete demontovať výrobné linky, presťahovať technológiu alebo celú prevádzku tak ste na správnej adrese. Realizovali sme niekoľko významných sťahovaní ale aj menšie demontáže strojov a technologických celkov. Medzi naše najvýznamnejšie referencie patria spoločností, ktoré z rôznych sa z dôvodov rozhodli ukončiť svoju činnosť:

  • Sťahovanie, balenie a preprava celej spoločnosti Panasonic Slovakia, Krompachy,
  • Demontáž, sťahovanie, balenie a preprava spoločnosti SCANFIL, Maďarsko,
  • Podporné činnosti pri sťahovaní spoločnosti ICU-Medical, Vráble,
  • Sťahovanie, demontáž, balenie spoločnosti Pall Slovakia, Vráble,
  • Sťahovanie, demontáž, balenie spoločnosti Lumens TZ, Piešťany.

Okrem spoločností, ktorým sme poskytli náš servis pri odchode alebo ukončení prevádzky samozrejme poskytujeme služby aj exitujúcim a fungujúcim spoločnostiam. Počas našej činnosti sme demontovali, pobalili a presťahovali viac ako 10.000 ton technológií.

 5. Optimalizácia logistiky obalov

 

Zákazníkom ponúkame podporné služby v rámci logistiky, medzi najžiadanejšie patrí optimalizácia procesov pre nakladanie a vykladanie kontajnerov a kamiónov. Rovnako sa zaoberáme štandardizáciou obalových materiálov v rámci interných alebo externých logistických procesov.

Neváhajte nás osloviť, radi pomôžeme

6. Sušenie reziva na zákazku

Spoločnosť Strojbal disponuje dvomi sušiarňami reziva s celkovou kapacitou 70m3, prostredníctvom ktorých sme schopný pokryť nielen našu vlastnú potrebu sušenia či sterilizácie reziva ale aj potrebu našich partnerov a zákazníkov. Sušiarne reziva pracujú v plne automatickom režime podľa programu čím každé sušenie dosahuje rovnaké výsledky pri minimalizácií spotreby a nákladov na sušenie.