RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all Obaly na mieru - Strojbal s.r.o.

Obaly na mieru

Spoločnosť Strojbal s.r.o. je pripravená navrhnúť zákazníkom riešenie na mieru. Častokrát prijmeme zadania bez akejkoľvek technickej dokumentácie a je našou úlohou túto dokumentáciu vypracovať. Pri návrhu obalového riešenia zohľadníme proces obalu u zákazníka, potreby ochrany, spôsob prepravy, potreby manipulácie, potreby stohovania, potreby plnenia a mnohé ďalšie.

 

Pri návrhu obalov na mieru:

  • Analyzujeme existujúci doterajší stav a potrebu zákazníka
  • Vývoj, konštrukcia a testovanie obalu
  • Výroba vzorky a testovanie vzorky v procese.

 

Vývoj nových obalov sa vzhľadom k jeho finančnej náročnosti prevažne realizuje pre dlhodobé projekty, v rámci ktorých je predpoklad návratnosti investícií vynaložených na vývoj. Pri tejto dlhodobej činnosti vývoja obalov na mieru často spolupracujeme s dodávateľmi naprieč celou Európou v závislosti od náročnosti konkrétneho riešenia. Počas viac ako 18 ročnej existencie spoločnosti Strojbal sme si vybudovali povesť zodpovednej spoločnosti nielen u našich zákazníkov ale i dodávateľov.